Mediji i moć

Mediji i mo Dugo se smatralo da su mediji svemo ni i da je proces komunikacije od po iljaoca do primaoca jednostavan i linearan po iljalac stvara kodira poruku fiksira zna enje i alje je do primaoca koji poruku

 • Title: Mediji i moć
 • Author: Stuart Hall
 • ISBN: 9788685941535
 • Page: 187
 • Format: Paperback
 • Dugo se smatralo da su mediji svemo ni i da je proces komunikacije od po iljaoca do primaoca jednostavan i linearan po iljalac stvara kodira poruku, fiksira zna enje i alje je do primaoca koji poruku prima dekodira na stati an i nepromenljiv na in Za Stjuarta Hola, me utim, proces medijske komunikacije nije ni izbliza tako jednostavan Zna enje poruke se ne mo e fikDugo se smatralo da su mediji svemo ni i da je proces komunikacije od po iljaoca do primaoca jednostavan i linearan po iljalac stvara kodira poruku, fiksira zna enje i alje je do primaoca koji poruku prima dekodira na stati an i nepromenljiv na in Za Stjuarta Hola, me utim, proces medijske komunikacije nije ni izbliza tako jednostavan Zna enje poruke se ne mo e fiksirati i odrediti, primaoci nisu pasivni recipijenti i poruka nije transparentna Postoje tri vrste itanja dekodiranja , uklju uju i i opoziciono itanje u odnosu na eljeno pozitivna slika, primera radi, o nekoj politi koj stranci, firmi, dru tvenoj grupi itd, mo e se i negativno dekodirati.Poruka, odnosno jezik u odre enom znakovnom sistemu ne samo da reflektuje, nego i konstrui e i izobli ava zna enje.Stjuart Hol Stuart Hall ro en je na Jamajci 1932 ivi i radi u Engleskoj od 1951 Smatra se jednim od najzna ajnijih predstavnika britanskih studija kulture, uticajne kole mi ljenja koja jepreporodila prou avanje kulturnih, dru tvenih i politi kih fenomena u drugoj polovini XX veka Holov plodni rad je samo delimi no poznat itaocima u Srbiji, a ovo je njegova prva monografija na srpskom jeziku.

  • [PDF] Download ↠ Mediji i moć | by ¼ Stuart Hall
   187 Stuart Hall
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Mediji i moć | by ¼ Stuart Hall
   Posted by:Stuart Hall
   Published :2021-01-10T22:04:55+00:00

  About “Stuart Hall”

  1. Stuart Hall

   Stuart Hall 1932 2014 was a cultural theorist and sociologist who has lived and worked in the United Kingdom since 1951 Hall, along with Richard Hoggart and Raymond Williams, was one of the founding figures of the school of thought that is now known as British Cultural Studies or The Birmingham School of Cultural Studies He was President of the British Sociological Association 1995 1997.At the invitation of Hoggart, Hall joined the Centre for Contemporary Cultural Studies at Birmingham University in 1964 Hall took over from Hoggart as director of the Centre in 1968, and remained there until 1979 While at the Centre, Hall is credited with playing a role in expanding the scope of cultural studies to deal with race and gender, and with helping to incorporate new ideas derived from the work of French theorists.Hall left the centre in 1979 to become a professor of sociology at the Open University Hall retired from the Open University in 1997 He died in 2014 British newspaper The Observer called him one of the country s leading cultural theorists

  691 thoughts on “Mediji i moć”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *