Devrim Bize Güldü Geçti

Devrim Bize G ld Ge ti Hepimiz birer komutan olacakm z devrim gelince Akp nar a Mal m lk olmayan ya ayacak Var p onun bunun tarlas na tokad na diledi in gibi ekip bi eceksin kan da ortak olacak t mden K ye fabrikalar dikil

 • Title: Devrim Bize Güldü Geçti
 • Author: Turgut Ulucan
 • ISBN: 9789750518942
 • Page: 101
 • Format: Paperback
 • Hepimiz birer komutan olacakm z devrim gelince Akp nar a Mal m lk olmayan ya ayacak Var p onun bunun tarlas na tokad na, diledi in gibi ekip bi eceksin kan da ortak olacak t mden K ye fabrikalar dikilince de bizim o lana birden i haz r Allah n izniyle devrim olunca tek bi nokta karanl k ki b kk nl k gelene taze avrat s z ge miyor hi Bu da beni k st r yorHepimiz birer komutan olacakm z devrim gelince Akp nar a Mal m lk olmayan ya ayacak Var p onun bunun tarlas na tokad na, diledi in gibi ekip bi eceksin kan da ortak olacak t mden K ye fabrikalar dikilince de bizim o lana birden i haz r Allah n izniyle devrim olunca tek bi nokta karanl k ki b kk nl k gelene taze avrat s z ge miyor hi Bu da beni k st r yor Kitaba bu da yaz ls n da biz bu i e kafa yorarken vars n komutanl senin karde ine versinler.Yozgat n Akp nar k y , z rn k vermez topra , be i istisna yoksul k yl s , ac n yat p g c n kalk p yuvarlan r giderler K y n marazl s , b d r , s racal s Zabun L tf derman Yozgat topra nda deyip vurmu yollara ekemeyenler vars n Zabun desinler Bunun sonu roman olur.Turgut Ulucan ilk roman Nergis te yapt gibi yine k k bir k yde ya anan bir b y k hadiseyi anlat yor.Devrim Bize G ld Ge ti, Akp nar k yl s n n darbe ve kom nizm ile imtihan n n ne e y kl buruk hik yesi.

  • Free Read [Paranormal Book] ↠ Devrim Bize Güldü Geçti - by Turgut Ulucan ↠
   101 Turgut Ulucan
  • thumbnail Title: Free Read [Paranormal Book] ↠ Devrim Bize Güldü Geçti - by Turgut Ulucan ↠
   Posted by:Turgut Ulucan
   Published :2020-09-23T13:01:49+00:00

  About “Turgut Ulucan”

  1. Turgut Ulucan

   1967 y l nda do du Ankara da al ma hayat na ba lad 1984 senesine kadar do du u kent Eski ehir de ya ad al ma ya am boyunca yazmaya bolca zaman buldu ve sendikal etkinliklerde bulundu 1993 2008 y llar aras nda lke d nda bulundu Yay ma haz r, tamamlanm roman ve bir k sm edebiyat dergilerinde yay nlanm ok say da yk s vard r Halen Eski ehir de ya amaktad r.

  680 thoughts on “Devrim Bize Güldü Geçti”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *